آفت گرفتاری

نویسنده:
معمولا وقتی از ما می‌پرسند حالمان چطور است، جواب ما تقریبا همیشه یکی است: «سرم شلوغه! وحشتناک گرفتارم.» این درست است که ما در زمانه‌ی «آفت گرفتاری» به سر می‌بریم...
معمولا وقتی از ما می‌پرسند حالمان چطور است، جواب ما تقریبا همیشه یکی است: «سرم شلوغه! وحشتناک گرفتارم.» این درست است که ما در زمانه‌ی «آفت گرفتاری» به سر می‌بریم. زمانی هم که مشغول انجام کار‌ها و وظایف تلنبارشده‌مان نیستیم، به شکل ترسناکی احساس آسودگی می‌کنیم و یا بدتراز آن، آشکارا احساس بیهودگی به ما دست می‌دهد. حالا با این وضع چه باید کرد؟ چرا مثل مرغ سَرکَنده این سو و آن سو می‌دویم؟ چگونه می‌توانیم از این وضع خلاص شویم؟
پاسخ این سوال یک چیز است: تمرکز. نباید تمرکزمان را روی کارهای بیشمارمان بگذاریم، بلکه باید آن را صرف چیز‌هایی کنیم که واقعا برایمان اهمیت دارند. زمان آن رسیده است که چشمانمان را باز کرده و عمدا برخی کارها را کنار بگذاریم، بر چیز‌هایی که برایمان اهمیت دارند تمرکز کنیم و بقیه‌ی امور را به دست فراموشی بسپاریم. آیا این راه حل می‌تواند از بی‌قراریمان بکاهد؟ لیست کارهایتان را کنار بگذارید و دست به کار شوید...

به كوشش:حسین صرافیارسال پیام اشتراک 
 
 Security code