انتخاب سخت

نویسنده:
انتخاب کردن همیشه سخت است. بعضی‌ها فکر می‌کنند فقط در بعضی موارد انتخاب سخت می‌شود اما این مقاله به ما نشان می‌دهد که انتخاب همیشه سخت است و ربطی به موقعیت یا بزرگی و کوچکی آن ندارد...
انتخاب کردن همیشه سخت است. بعضی‌ها فکر می‌کنند فقط در بعضی موارد انتخاب سخت می‌شود اما این مقاله به ما نشان می‌دهد که انتخاب همیشه سخت است و ربطی به موقعیت یا بزرگی و کوچکی آن ندارد.
معمولا انتخاب‌های سخت، موقعیت‌هایی زجرآور و استرس‌زا هستند که شما را وامی‌دارند دندان قروچه کنید. ولی من فکر می‌کنم که ما انتخاب‌های سخت و نقشی را که آنها در زندگی ما بازی می‌کنند بد فهمیده‌ایم. به سراغ انتخاب‌های سخت رفتن، نیروی پنهان هر کدام از ما را آشکار می‌کند.

به انتخاب سختی که در آینده نزدیک با آن روبه‌رو هستید، فکر کنید. این انتخاب سخت می‌تواند گزینش بین دو شغل مختلف باشد؛ هنرمند یا حسابدار یا محل زندگی؛ شهر یا حومه شهر یا حتی بین دو نفر که قرار است با یکی از آنها ازدواج کنید. این انتخاب می‌تواند در مورد  اینکه بچه‌دار بشوید یا نه یا کل پس‌اندازتان را به خیریه ببخشید یا نه، باشد.
احتمال دارد انتخابی که به آن فکر می‌کنید یک موضوع بزرگ و مهم باشد یا یک مسئله که برای‌تان ارزش زیادی ندارد. آنچه که یک انتخاب را سخت می‌کند، روشی است که آن را با انتخاب‌های دیگری که وجود دارد، مربوط می‌کند. در انتخاب‌های آسان، یک انتخاب از دیگری بهتر است. در یک انتخاب سخت، یک مورد در بعضی وجوه بهتر است و مورد دیگر، در وجوه دیگر. هیچ کدام در همه موارد بهترین نیستند. نباید فکر کنیم که همه انتخاب‌های سخت، بزرگ هستند...
نویسنده:راث چانگارسال پیام اشتراک 
 
 Security code