بی حوصلگی بس است

نویسنده:
بله کودک شما می‌تواند خودش یاد بگیرد با دو راهی‌های زمان بیکاری چه کند. برای زمان‌هایی كه او بی‌حوصله است و نمی‌داند باید چه‌كار كند....
بله کودک شما می‌تواند خودش یاد بگیرد با دو راهی‌های زمان بیکاری چه کند. برای زمان‌هایی كه او بی‌حوصله است و نمی‌داند باید چه‌كار كند.

احتمالا این جمله را زیاد از کودک‌تان شنیده‌اید که حوصله‌ام سر رفته است.  وقتی از مدرسه یا مهد کودک می‌آید و کارهایش را انجام می‌دهد، وقتی که خواهر یا برادرش خانه نیستند که او را سرگرم کنند، به مادرش می‌گوید که حوصله‌ام سر رفته است. این غر زدن ممکن است برای شما بسیار آشنا باشد. اگر اولین واکنش شما این است که سعی می‌کنید هر دقیقه فرزندتان را پر کنید، کار درستی انجام نمی‌دهید. بچه‌ها در این سن باید قدری آزادی داشته باشند تا انتخاب‌های خودشان را انجام دهند. آنها وقتی که به دنبال استقلال هستند فقط نیاز به قدری راهنمایی دارند. این راه‌ها را امتحان کنید تا در لذت بردن از زمان آزاد، به کودک‌تان کمک کنید .

لحظه را جشن بگیر
ممکن است هر باری که کودک شما دور خانه می‌چرخد و می‌گوید که هیچ کاری ندارد انجام دهد، شما حرص بخورید، اما در واقع او از این موضوع سود می‌برد چرا که با این کار قدری از زمانش می‌گذرد.
زمان بدون هیچ برنامه‌ای، او را مجبور به خلاقیت می‌کند. این موضوع همچنین ممکن است به یادگیری او برای گسترش چیزهای مناسب، چیزهایی مثل این که چطور برنامه‌ریزی کند و خودش را نظم دهد کمک خواهد کرد....ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code