سلامت روان

تا قصه هست ادامه می‌دهم

نویسنده:
احسان بیگلری كارگردان برادرم خسرو است. او قدم اولش را بی‌سر و صدا اما محكم برداشته است. به نظر می‌رسد كه باید منتظر ظهور یك ستاره در عالم سینما باشیم...
احسان بیگلری كارگردان برادرم خسرو است. او قدم اولش را بی‌سر و صدا اما محكم برداشته است. به نظر می‌رسد كه باید منتظر ظهور یك ستاره در عالم سینما باشیم.
  • برای ساخت فیلم‌هایی از این دست باید یك دغدغه فردی وجود داشته باشد،‌ كدام دغدغه فردی شما را به سمت تولید برادرم خسرو برد؟
دغدغه اصلی من سینما است. دغدغه‌های شخصی هم در طول سالیان دارید و مسیری كه می‌روید و تجربه می‌كنید باعث می‌شود دغدغه‌های مختلفی پیدا كنید، این دغدغه‌ها با جهان سینما تركیب و تبدیل به یك دغدغه شخصی می‌شود. این كه بخواهم بگویم كه دغدغه اصلی‌ام برای ورود به «برادرم خسرو» چه بوده با بگویم كه در واقع قصه بوده است. فكر كردم می‌توانم فضا و لحن خودم را داشته باشم. واقعیت این است كه در حوزه روان‌شناختی كار عجیب و غریبی در سینمای ایران نكرده‌ایم. همه، تصویری كلیشه‌ای از بیماران روانی ساخته‌ایم خود من از دیدن انها آزار می‌بینم. متاسفانه ما از این افراد صرفا در فیلم‌های ژانر وحشت استفاده می‌كنیم یا تصویری می‌سازیم آدمی كه قرار است از تیمارستان فرار كند آدم خطرناكی است. در فیلم «برادرم خسرو»انگیزه‌ام این بود كه این كلیشه را برای اولین بار از بین ببرم. با برچسبی كه به این بیماران می‌زنیم در واقع نابودشان می‌كنیم. می‌خواستم فیلمی بسازم كه با آنها در جامعه عادی‌تر برخورد شود و بیمار خیلی با بقیه فاصله عجیبی نداشته باشد...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code