ترس از مرگ

نویسنده: حمید باباوند
محمدصادق و محمد سجاد عزیزم! حتما برای‌تان پیش آمده كه از خودتان بپرسید آیا مردن ترس دارد؟ چه كسی از مرگ می‌ترسد؟ شاید با خودتان فكر كرده‌اید، كسی نیست كه از مرگ نترسد یا فكر كرده‌اید فقط افراد خاصی هستند كه از مرگ نمی‌ترسند....
محمدصادق و محمد سجاد عزیزم! حتما برای‌تان پیش آمده كه از خودتان بپرسید آیا مردن ترس دارد؟ چه كسی از مرگ می‌ترسد؟ شاید با خودتان فكر كرده‌اید، كسی نیست كه از مرگ نترسد یا فكر كرده‌اید فقط افراد خاصی هستند كه از مرگ نمی‌ترسند. شاید با خودتان فكر كرده باشید، ... . شاید هم تا به‌حال به این موضوع فكر نكرده باشید. اما دوست دارم یك‌بار با هم درباره‌ی این موضوع حرف بزنیم.
ما از مرگ می‌ترسیم چون همیشه بخشی از برنامه‌های‌مان اجرا نشده است. بخشی از آرزوهای‌مان هنوز دور از دسترس هستند. هنوز تصور می‌كنیم كه باید فرصت داشته باشیم تا كار را به آخر برسانیم. وقتی در میان ماجرا هستیم، همیشه استرس داریم كه نكند ناگهان این رشته بریده شود! نكند كار باقی بماند و فرصت تمام شود. مثل كسی كه توی جلسه امتحان نگران است برای جواب دادن به همه‌ی سوال‌ها وقت نداشته باشد. حالا فكر كنید اگر داستان برعكس باشد، چه اتفاقی می‌افتد؟ جواب همه‌ی سوالات را نوشته‌اید و با خیال راحت آماده‌اید كه زمان دادن برگه‌ها برسد. اگر مطمئن باشید كه جواب‌هایتان درست است، خیلی نگران نیستید، چون می‌دانید، نتیجه هرچه كه باشد، مطلوب شماست اما اگر اشكالی در كار باشد، داستان متفاوت می‌شود.
ما وقتی از مرگ می‌ترسیم كه تجربه زندگی را به اخر نرسانده باشیم. كتاب‌هایی را كه دوست داشته‌ایم نخوانده‌ایم. فیلم‌هایی را كه دوست داشته‌ایم ندیده‌ایم. سفرهایی را كه آرزو می‌كردیم، نرفته‌ایم و ... . قدیم‌ترها می‌گفتند، فلانی جوان است و آرزو به دل. خیلی‌ها تا آخرین لحظه‌ی عمر هم آرزو به دل هستند. پیر هستند و سن و سال دار اما مجموعه تجربه زندگی‌شان كمتر از روزهایی است كه پشت سر گذاشته‌اند.
محمدصادق و محمدسجاد عزیزم! فقط كسانی كه زندگی كرده‌اند از مرگ نمی‌ترسند. كسانی كه برنامه‌های‌شان آن‌چنان دور از دسترس نبوده كه یك عمر بدوند و نرسند. كسانی كه پای‌شان را به اندازه گلیم‌شان دراز كرده‌اند. پس اگر می‌خواهید تا آخرین لحظه‌ی عمر زنده باشید و آرزو به دل هم نمانید، یا پای‌تان را به اندازه گلیم‌تان دراز كنید، یا گلیم‌تان را به اندازه‌ی پای‌تان بزرگ كنید.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code