تمرین اتصال

نویسنده:
نیاز دارید زندگی روزمره‌تان را بهبود بخشید: اگر در تحقق رویاهایتان جدیت دارید، با تغییر زندگی روزمره‌تان شروع کنید...
  اگر عمده‌ی پاسخ‌هایتان لوزی است
نیاز دارید زندگی روزمره‌تان را بهبود بخشید: اگر در تحقق رویاهایتان جدیت دارید، با تغییر زندگی روزمره‌تان شروع کنید. چند ساعت صرف تلفن حرف زدن می‌کنید؟ آیا به خط و مرزهای محکم‌تری نیاز دارید تا مسائل کاری وارد زمان شخصی‌تان نشود؟ تغذیه‌ی سالم نیز برای عملکرد ذهن و بدن‌تان ضروری است. شاید عادت بد غذایی شما انرژی و منابع خلاقه‌تان را هدر می‌دهد. آیا می‌توانید از یوگا، مدیتیشن یا پیاده‌روی برای روشن‌کردن ذهن‌تان و تولید انرژی استفاده کنید؟ گیر افتادن در زندگی روزمره‌ای درون منطقه‌ی آرام خود و مواجه نشدن با اندیشه‌ها، تجربه‌ها و آدم‌های جدید، کار ساده‌ای است. اگر فاقد انگیزه‌ی کافی برای حرکت هستید، تصور کنید به رویایتان دست یافته‌اید. تصور کنید وقتی رویایتان تحقق یابد چه زندگی‌ای خواهید داشت. سپس آن تصورات را با نحوه‌ی زندگی‌ حال حاضرتان مقایسه کنید. وقت آن است که بی‌رحمانه با خودتان صادق باشید و نگاهی به جزییات زندگی‌تان بیندازید. یک دفتر برنامه‌ریزی روزانه داشته باشید. ببینید چقدر از زندگی روزمره‌تان شما را از زندگی بهینه نزدیک‌تر یا دورتر می‌کند.

 اگر عمده‌ی پاسخ‌هایتان مثلث است
 نیاز دارید گفتگوی درونی‌تان را بهبود بخشید: شما برای تغییر؛ ایده یا منبع الهام کم ندارید، اما گاهی برنامه‌ها و رویاهایتان هرگز به واقعیت نمی‌پیوندند. این امر می‌تواند ناامیدکننده باشد، به ویژه اگر فرد باانگیزه‌ای باشید که از کار سخت ابایی ندارد. اگر این امر آشنا به نظر می‌رسد، به صدای درونی‌تان گوش دهید...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code