ذهنت را آزاد کــن

نویسنده:
روان‌درمانی دیگر یک مساله مهم نیست، اگر به آن نیاز دارید، فقط این کار را بکنید، اما چطور می‌توان فهمید که واقعا به آن نیاز دارید؟ کدام نوع از روان‌درمانی را باید انتخاب کنید؟ ...
روان‌درمانی دیگر یک مساله مهم نیست، اگر به آن نیاز دارید، فقط این کار را بکنید، اما چطور می‌توان فهمید که واقعا به آن نیاز دارید؟ کدام نوع از روان‌درمانی را باید انتخاب کنید؟ اگر زندگی شما تیره است چه کاری می‌توانید انجام دهید؟ همه کتاب‌ها را می‌خوانید، با دوست یا خانواده‌تان صحبت می‌کنید... و همچنان احساس می‌کنید که یک جای کار می‌لنگد. شاید شما به کمک‌های تخصصی‌تری نیاز دارید به نام روان‌درمانی.

تصمیم‌گیری برای روان‌درمانی یک گام بزرگ است و نیاز به این دارد که شما مسایل خصوصیتان را باز کنید و در جلسات درمانی- حتی اگر نمی‌خواهید- حضور یافته و پول صرف این اولویت کنید. ممکن است بترسید که دیگران ممکن است شما را نیازمند یا آسیب‌دیده ببینند. در واقع لکه ننگ در مورد روان‌درمانی حالا کاهش یافته و بسیاری از دوستان شما هم همین گام را برداشته‌اند.

اولین گام را بردارید
اولین گام این است که تست‌های روانشناسی در سایت‌های معتبری که وجود دارد را پر کنید تا ببینید که چه مشکلی دارید. بعد می‌توانید درباره چند متخصص تحقیق کنید تا متخصصی را پیدا کنید که احساس می‌کنید می‌توانید به او اعتماد کنید. روانشناس شما باید بدون قضاوت کردن از شما حمایت کند و همین طور افکار و اعمال شما را به چالش بکشد....ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code