سلامت جسم

روده؛ الاكلنگ تعادل هورمونی

نویسنده:
تحقیقات حاکی از آن است که پایه و اساس مقدار هورمون سالم، روده است. بنابراین ما چطور به روده‌مان برای خلق یک محیط بهتر برای تعادل مطلوب هورمونی کمک کنیم؟ جواب‌هایی برای این سوال وجود دارد که در اینجا تعدادی از آن‌ها را می‌آوریم...
تحقیقات حاکی از آن است که پایه و اساس مقدار هورمون سالم، روده است. بنابراین ما چطور به روده‌مان برای خلق یک محیط بهتر برای تعادل مطلوب هورمونی کمک کنیم؟ جواب‌هایی برای این سوال وجود دارد که در اینجا تعدادی از آن‌ها را می‌آوریم.
آیا واقعیت دارد که روده اساس تعادل هورمونی است؟ اگر این طور است روده‌ها چطور این کار را می‌کنند؟
در روزگاران قدیم، بسیاری از دانشمندان باکتری‌های موجود در روده را مرکز کنترل سلامت می‌نامیدند.
 ما خانه‌ای برای «ریزاندامگان‌ همزیست یا میکروبیوم» هستیم که درون ما زندگی می‌کنند، بخش عمده آن‌ها در روده بزرگ - که حدود یک‌کیلوونیم وزنش است- وجود دارند. در گذشته، پزشکان متخصص آن‌ها را شناسایی کردند، اما فکر کردند که هیچ کارکردی ندارند.
از سال 2008 به مدت پنج‌سال یک تحقیق اساسی به نام پروژه ریزاندامگان همزیست انسان، در آمریکا صورت گرفت. دانشمندان کشف کردند که ریزاندامگان بسیار تاثیرگذار و فعال‌تر از چیزی هستند که آن‌ها قبلا فکر می‌کردند.
 از آن زمان، تحقیقات دیگری هم صورت گرفته و ثابت کرده که آن‌ها واقعا بسیار قدرتمند بوده؛  سیگنال‌هایی را ارسال می‌کنند و با چند سیستم بدن‌مان در ارتباط هستند.

ریزاندامگان همزیست دقیقا چیست؟
عملكرد ریزاندامگان را می‌توان مانند متعادل‌کننده خوبی برای اکوسیستم دانست؛ مثل جنگلی كه گونه‌های مختلف گیاهان، درختان، و حیوانات که در آن زندگی می‌کنند.
 ریزاندامگان را می‌توان چتری برای همه باکتری‌های خوب و بد نامید، اما آن‌ها نیاز به تعادل دارند تا باکتری خوب در موضع غالب قرار گیرد. بسیار مهم است که آن‌ها را در موقعیت خوبی نگه داشت. ریزاندامگان با چیزی که می‌خوریم، محیط، سبک زندگی و چیزهایی مانند استرس، دست‌کاری می‌شوند.
ریزاندامگان با سیستم ایمنی و اعصاب ما در ارتباط بوده و برایشان سیگنال‌هایی ارسال می‌کنند...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code