سلامت روان

سرگردان میان دو قطب

نویسنده: زهرا راد
مانند بسیاری از اختلالات روانی به شكل مرموزی رخ می‌دهد. درست مثل مه صبحگاهی كه نمی‌دانی از كدام سو آمده و ناگهان تو را در بر می‌گیرد تا جایی كه غرق در آن می‌شوی...
مانند بسیاری از اختلالات روانی به شكل مرموزی رخ می‌دهد. درست مثل مه صبحگاهی كه نمی‌دانی از كدام سو آمده و ناگهان تو را در بر می‌گیرد تا جایی كه غرق در آن می‌شوی. اختلال دو‌قطبی یكی از اختلالات روانی كمتر شناخته شده است كه این پرونده تلاش برای آشنایی مخاطب با ابعاد مختلف آن خواهد بود. اگر در یك جمله بخواهیم اختلال دو قطبی را توصیف كنیم باید بگوییم شهاب حسینی در فیلم سینمایی برادرم خسرو. شخصیتی كه دوگانگی یك فرد مبتلا به اختلال دوقطبی را به خوبی بازی كرد تا به شكل عمومی این اختلال بازشناخته شود...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code