شـاه‌كلیدهای موفقیت

نویسنده:
اعتماد‌به‌نفس اغلب به عنوان کلید مقدس موفقیت و خوشبختی در نظر گرفته می‌‌شود كه داشتن آن می‌تواند منجر به دستیابی به موفقیت و خوشبختی شود....
اعتماد‌به‌نفس اغلب به عنوان کلید مقدس موفقیت و خوشبختی در نظر گرفته می‌‌شود كه داشتن آن می‌تواند منجر به دستیابی به موفقیت و خوشبختی شود. اما ممكن است برای شما این پرسش پیش بیاید كه آیا اعتمادبه‌نفس مهارتی است که می‌توان آن را یاد گرفت؟ لورناوی مدرس ارتباطات،پژوهشگر و مؤلف كتاب«اعتمادبه‌نفس» به ما نشان می‌دهد که هنگام نوشتن کتاب اعتماد‌به‌نفس واقعی چه چیزی را کشف کرده است.

اغلب به نظر می‌رسد که اعتماد‌به‌نفس کلید رسیدن به هر آن چیزی است که در زندگی می‌خواهیم. اما اگر احساس کنیم به اندازه‌ کافی اعتماد‌به‌نفس نداریم باید چه کنیم؟ علاوه بر این، اعتماد‌به‌نفس واقعی در عمل چگونه است؟ آیا می‌توانیم آن را در خود بپرورانیم؟ و اگر پاسخ مثبت است، چطور؟ دانشجویان کلاس فوق ‌لیسانس روزنامه‌نگاری من اغلب می‌پرسند: «برای شما راحت است؛ شما اعتماد‌به‌نفس دارید.» این‌طور به نظر می‌رسد که برخی افراد اعتماد‌به‌نفس فوق‌العاده‌ای دارند. با این حال، در دیگر حوزه ‌های زندگی افراد چنین دیدی نسبت به من ندارند. اعتماد‌به‌نفس برای آدم‌های مختلف معانی متفاوتی دارد، زیرا در تعیین معنای اعتماد‌به‌نفس، مفاهیم گوناگون - از جمله احترام به خود، اطمینان درونی و اطمینان بیرونی - نقش بازی می‌کنند.
در واقع، اعتماد‌به‌نفس آن قدر موضوع بزرگ، هولناک و مبهمی است که انتشارات Psychologies تصمیم گرفت یک کتاب کامل به این موضوع اختصاص دهد. به من این فرصت داده شد که درباره‌ اعتماد‌به‌نفس واقعی پژوهش کنم. از این پژوهش چه چیزهایی آموختم؟ باید اعتراف کنم که احساس کلی من هنگام نوشته ‌شدن و تکمیل کتاب، یک نوع آرامش عظیم بود. نتیجه‌ این پژوهش برای من، نگاهی به اعتماد‌به‌نفس بود که اساسا از توصیه‌های سنتی فاصله داشت....ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code