عاشق خودت باش

نویسنده: سارا راموز
ارتباط چند سطح دارد و بالاترین لایه، ارتباط فرد است با خودش. هنگامی كه شما ارتباط درونی و مثبتی با خود داشته باشید آن وقت است كه می‌شود امیدوار بود كه به سطوح دیگر ارتباط ـ میان‌فردی، گروهی و جمعی ـ پا بگذارید و نتیجه‌ی مثبتی بگیرید...
ارتباط چند سطح دارد و بالاترین لایه، ارتباط فرد است با خودش. هنگامی كه شما ارتباط درونی و مثبتی با خود داشته باشید آن وقت است كه می‌شود امیدوار بود كه به سطوح دیگر ارتباط ـ میان‌فردی، گروهی و جمعی ـ پا بگذارید و نتیجه‌ی مثبتی بگیرید. بسیاری از صاحب‌نظران در مقام توصیه به انسان‌هایی كه در جستجوی ارتباط مفید و مثبت با اطرافیان و جامعه هستند، می‌گویند كه در وهله‌ی اول، خودت را دوست داشته باش.

آموختن هنر ارتباط درست در واقع دروازه‌ای به سوی آزادی و شادی و ارتباط با دنیای وسیع بیرون است. بعضی‌ها این شكل از ارتباط را تجربه می‌کنند و بعضی‌ها هم نه. در واقع توانایی دست یافتن به این ارتباط است كه می‌تواند ما را موجودی در ارتباط و تعامل با دیگران تبدیل كند یا یك آدم منزوی و منفك از دنیای بیرون.
همه‌ی ما در طول زندگی، لحظاتی داشته‌ایم که به صورت هم‌زمان با چند مشکل در محل کار و خانه روبه‌رو شده‌ایم. در این مواقع گاهی حرف زدن با آدمی با تجربه یا خواندن کتاب می‌تواند درها را روی شما باز کند...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code