مصرف تخم‌مرغ

نویسنده:
اندازه‌گیری کلسترول و چربی خون و مصرف داروها برای درمان آن‌ها، آنژیوگرافی، آنژیوپلاستی و بای‌پس قلب در جامعه دغدغه جدی ‌مردم شده است...
اندازه‌گیری کلسترول و چربی خون و مصرف داروها برای درمان آن‌ها، آنژیوگرافی، آنژیوپلاستی و بای‌پس قلب در جامعه دغدغه جدی ‌مردم شده است. همواره در این مبتلایان، کلسترول و سایر لیپو پروتئین‌های خونشان بهتر ازحد نرمال بوده و  افراد دارای کلسترول پائین به همان اندازه یا حتی بیشتر از افراد با کلسترول بالا، مبتلا به امراض قلبی شده‌اند. در نتیجه این سوال در جامعه‌ی پزشکی امروز باید پاسخ داده شود که آیا وابستگی مستقیم و موثری بین کلسترول خون و امراض قلبی یا دقیق‌تر بگوییم، بین کلسترول غذایی و کلسترول‌خون وجود دارد؟
آیا تبلیغات پی‌در‌پی سالیان اخیر که منجر به کاهش قابل توجه مصرف تخم‌مرغ در آمریکا و اروپا شده است باعث کاهش بروز امراض قلبی و عروقی شده است؟ متأسفانه شیوع این بیماری‌ها نه‌تنها با کاهش مصرف کلسترول‌های غذایی کاهش نیافته بلکه در نتیجه‌ی سایر عوامل موثر، سیر صعودی نیز پیدا کرده است.
طی تحقیقات متعدد در طول 40 سال گذشته بر روی کلسترول‌های غذایی که سر آمد آن‌ها تخم‌مرغ است و به‌ویژه مندرجات راهنمای تغذیه کشور آمریکا در سال 2015 ثابت شده که رابطه‌ای معنی‌دار بین کلسترول‌غذایی و امراض قلبی عروقی وجود نداشته و آنچه که امروز باید بسیار مهم و جدی انگاشته شود توجه مهم به کاهش قابل ملاحظه اسیدهای چرب اشباع و ترانس در رژیم غذایی است که در حال حاضر در دستور کار و الویت وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی هم قرار دارد...

دكتر حسین جعفری عضوكمیته علمی ستاد كشوری ترویج مصرف‌ تخم‌مرغارسال پیام اشتراک 
 
 Security code