اهمیت امور

نویسنده: شماره: 189
سه زن پر مشغله داستان زندگی‌شان را روایت می‌کنند و می‌‌گویند چگونه توانستند بر چیزهای مهم متمرکز شوند. مشغله‌هایی كه چنان آنها را درگیر كرده بود كه از اصل قصه یعنی خودشان و زندگی‌شان غافل شده بودند...
سه زن پر مشغله داستان زندگی‌شان را روایت می‌کنند و می‌‌گویند چگونه توانستند بر چیزهای مهم متمرکز شوند. مشغله‌هایی كه چنان آنها را درگیر كرده بود كه از اصل قصه یعنی خودشان و زندگی‌شان غافل شده بودند. غفلتی كه می‌توانست مشكلاتی اساسی برای آنها به وجود بیاورد اما هر سه قصه ما در لحظه‌ی لازم به مسیر اصلی بازگشتند.

متوجه شدم از آخرین باری که با دوستم سپری کردم هشت هفته گذشته است. پیش از آن که سروین س تغییر کند به شدت پر مشغله بود و استراحتی نداشت.
مشكل از آنجا آغاز شد كه من به تنهایی یك مغازه راه‌اندازی كردم. قطعا راه انداختن یك كسب و كار تازه نیاز به انرژی زیادی دارد و در سه سال گذشته زمان زیادی در مغازه‌ام بودم. هفت روز هفته دست کم 12 ساعت کار می‌کردم. سفارش‌ها را تحویل می‌دادم، بازاریابی می‌کردم، به ایمیل‌ها جواب می‌دادم و ... گاهی اوقات مجبور می‌شدم 12 شب دست از كار بكشم و در عین حال ساعت سه صبح از خواب بیدار بشوم تا بتوانم به کارها سر و سامان بدهم. این شیوه زندگی باعث شده بود كه ارتباطم با دوستان و اعضای خانواده قطع شود و به شدت احساس خستگی و درماندگی می‌کردم...