عرشه ها را تمیز كن !

نویسنده: شماره: 190
کشو‌ی آشپزخانه‌، میز‌ كار پوشیده از کاغذ و اتاق‌های آشفته ممکن است این احساس را در ما ایجاد کنند که خرت‌ و ‌پرت و بی‌‌نظمی زندگی و ذهن‌مان را در بر می‌گیرد..
کشو‌ی آشپزخانه‌، میز‌ كار پوشیده از کاغذ و اتاق‌های آشفته ممکن است این احساس را در ما ایجاد کنند که خرت‌ و ‌پرت و بی‌‌نظمی زندگی و ذهن‌مان را در بر می‌گیرد. با این حال چرا دور انداختن چیز‌ها و منظم کردن (منظم ماندن) تا این اندازه دشوار است؟ چرا ما در مرتب كردن اطراف خودمان این‌قدر تعلل می‌كنیم؟
درست مثل ناخدایی كه در یك كشتی پر از بی‌نظمی گرفتار آمده است، در حالی كه قاعده‌ی كشتی‌ها از گذشته تا امروز مبنی بر نظم و ترتیب بوده است.
ممکن است کمی بی‌‌نظمی در زندگی برای سلامت روح و تخیل‌مان ضروری و مفید باشد؟ در پرونده‌ این ماه با متخصصان مشورت می‌کنیم تا به ما بگویند چرا کنترل و منظم کردن وسایل‌مان و سم‌زدایی دیجیتال (digital detox) همیشه لازم و ضروری نیستند و وقتی خرت‌وپرت‌هایمان را بررسی می‌کنیم در ذهن‌مان چه می‌گذرد...

به كوشش: حسین صرافی